Filmy, zdjęcia oraz autorskie materiały szkoleniowe podlegają prawu o ochronie danych. Wykorzystanie tych materiałów może być tylko za zgodą European Training Center 112 lub jeśli jesteś osoba z Nami współpracującą, czy akredytowanym instruktorem ETC112.