Współpraca

KURS INSTRUKTORA ETC112

Organizujemy specjalistyczne kursy dla przyszłych instruktorów ETC 112, którzy chcą  prowadzić tego typu szkolenia, treningi, konsultacje.  Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą , profesjonalnym sprzętem oraz bazą  dydaktyczno-szkoleniową.  Kursant po ukończeniu  kursu oraz zdaniu egzaminu  teoretyczno-praktycznego  otrzymuje  certyfikat  ukończenia kursu oraz wpisany jest na listę autoryzowanych instruktorów  European Training Center i może  wykonywać tego typu szkolenia jak również korzystać z materiałów  dydaktycznych oraz reklamowych  ETC.